بجنورد
امروز: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
5 °
22 °
3 °
30 Apr 2017
26 °
5 °
01 May 2017
26 °
8 °
02 May 2017
26 °
13 °
03 May 2017
25 °
11 °

گزارش تصویری گزارش تصویری

مناسبت ها مناسبت ها

اخبار فرودگاه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آمار عملکرد فروردين ماه

آمار عملکرد فروردین ماه فرودگاه بجنورد و مقایسه آن با دوره مشابه سال گذشته به شرح جدول ذیل می باشد:   دوره پرواز ورودی پرواز خروجی مسافر ورودی مسافر خروجی بارورودی(تن) بار خروجی(تن) فروردین 22 22 ...
۱۳ فروردين ۱۳۹۶

آمار عملکرد نوروز96

گزارش عملکرد نوروز 96 فرودگاه بجنورد از تاریخ 95/12/25 لغایت 96/1/13 و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل به شرح جدول ذیل می باشد: دوره پرواز ورودی پرواز خروجی مسافر ورودی مسافر خروجی بار ورودی(تن) بار خروجی(تن) کنسلی ...
۷ فروردين ۱۳۹۶

آمار عملکرد هفته اول نوروز

آمار عملکرد هفته اول سال 96 فرودگاه بجنورد به شرح جدول ذیل می باشد: دوره پرواز ورودی پرواز خروجی مسافر ورودی مسافر خروجی بار ورودی(تن) بار خروجی(تن) هفته اول فروردین 5 5 279 186 ...
۷ فروردين ۱۳۹۶

آمار عملکرد سال 95

آمار عملکرد اسفند ماه و یکساله فرودگاه بجنورد به شرح جدول ذیل می باشد: دوره پرواز ورودی پرواز خروجی مسافر ورودی مسافر خروجی بار ورودی(تن) بار خروجی(تن) اسفندماه 22 22 1646 1298 ...