بجنورد - صفحه اصلی

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت میز خدمت

اخبار فرودگاه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷

آمار عملکرد خردادماه

آمار عملکرد خرداد ماه و مقايسه آن با دوره مشابه قبل به شرح جدول ذيل مي باشد:
۳ خرداد ۱۳۹۷

گراميداشت سوم خرداد

مراسم گراميداشت حماسه سوم خرداد در فرودگاه بجنورد برگزار شد.
۱ خرداد ۱۳۹۷

ابطال پرواز ماهان

پرواز روز پنجشنبه مورخ 97/3/3 شرکت ماهان باطل اعلام شد.
۱ خرداد ۱۳۹۷

مسطح سازي سطوح ايرسايد فرودگاه بجنورد

مسطح سازي سطوح اير سايد و پاکسازي پوشش گياهي نامتعارف فرودگاه بجنورد در حال انجام است.