گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت میز خدمت

اخبار فرودگاه
۲۰ آبان ۱۳۹۷

اطلاعيه

ابطال پرواز ماهان
۲۰ آبان ۱۳۹۷

آمار عملکرد مهر ماه

آمار عملکرد مهرماه و هفت ماهه سال 97 به شرح جدول ذيل مي باشد:
۱۲ مهر ۱۳۹۷

آمار عملکرد شهريور ماه

آمار عملکرد شهريور و 6ماهه نخست سال 97 به شرح جدول ذيل مي باشد:
۱۰ شهريور ۱۳۹۷

رفع مشکل مالکين و معارضين

هم انديشي رفع مشکلات مالکين و معارضين زمينهاي فرودگاه بجنورد برگزار شد.