بجنورد
امروز: Sat, April 29, 2017
5 °
22 °
3 °
30 Apr 2017
26 °
5 °
01 May 2017
26 °
8 °
02 May 2017
26 °
13 °
03 May 2017
25 °
11 °

گزارش تصویری گزارش تصویری

مناسبت ها مناسبت ها

News
2017-04-25

آمار عملکرد فروردين ماه

آمار عملکرد فروردین ماه فرودگاه بجنورد و مقایسه آن با دوره مشابه سال گذشته به شرح جدول ذیل می باشد:   دوره پرواز ورودی پرواز خروجی مسافر ورودی مسافر خروجی بارورودی(تن) بار خروجی(تن) فروردین 22 22 ...
2017-04-02

آمار عملکرد نوروز96

گزارش عملکرد نوروز 96 فرودگاه بجنورد از تاریخ 95/12/25 لغایت 96/1/13 و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل به شرح جدول ذیل می باشد: دوره پرواز ورودی پرواز خروجی مسافر ورودی مسافر خروجی بار ورودی(تن) بار خروجی(تن) کنسلی ...
2017-03-27

آمار عملکرد هفته اول نوروز

آمار عملکرد هفته اول سال 96 فرودگاه بجنورد به شرح جدول ذیل می باشد: دوره پرواز ورودی پرواز خروجی مسافر ورودی مسافر خروجی بار ورودی(تن) بار خروجی(تن) هفته اول فروردین 5 5 279 186 ...
2017-03-27

آمار عملکرد سال 95

آمار عملکرد اسفند ماه و یکساله فرودگاه بجنورد به شرح جدول ذیل می باشد: دوره پرواز ورودی پرواز خروجی مسافر ورودی مسافر خروجی بار ورودی(تن) بار خروجی(تن) اسفندماه 22 22 1646 1298 ...