گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت میز خدمت

اخبار فرودگاه
۱۳ آذر ۱۳۹۷

اطلاعيه

ابطال پرواز ماهان
۱۳ آذر ۱۳۹۷

تمرين طرح زمستاني در فرودگاه بجنورد برگزار شد

تمرين سالانه زمستاني در فرودگاه بجنورد جهت حفظ آمادگي لازم در اين فرودگاه براي خدمت‎رساني مناسب به شرکت‎هاي هواپيمايي و مسافران در فصل سرما و يخبندان انجام شد.
۵ آذر ۱۳۹۷

آمار عملکرد آبان ماه

آمار عملکرد آبان ماه و 8 ماهه فرودگاه بجنورد به شرح جدول ذيل مي باشد:
۲ آذر ۱۳۹۷

ايران اير در راه بجنورد

پرواز تست شرکت هواپيمايي ايران اير در فرودگاه بجنورد انجام شد.