مراکز خرید و رستوران ها مراکز خرید و رستوران ها

مراکز خرید

تلفن تماس

نشانی

مدیریت

نام واحد

نام واحد

ردیف

0583131

     بجنورد،خیابان قیام،شهرک ناوک مقابل قیام 4

(maps)

آقای صادقی

ملورین

مرکز خرید

1

05832264285

بجنورد،میدان دفاع مقدس به سمت دانشگاه آزاد،دهکده مقاومت بسیج

(maps)

______

لاله

مرکز خرید

2

______

(maps)  بجنورد 

______

افق کوروش

مرکز خرید

3

 

 

رستوران ها

تلفن تماس

نشانی

مدیریت

نام واحد

نام واحد

ردیف

0583131

بجنورد،خیابان قیام،شهرک ناوک مقابل قیام 4

(maps)

آقای صادقی

ملورین

رستوران

1

05832226156

بجنورد،میدان فردوسی

آقای حریری

فردوسی

رستوران

2

05832259945

05832429102

(بجنورد،بلوار امام رضا (ع

(maps)

امیر خانلو و پسران 

اکبرجوجه

رستوران

3

05832411890

بجنورد میدان امام رضا (ع)

(maps)

امیر خانلو و پسران 

 ______

سفره خانه سنتی

4

05832225704

بجنورد،خیابان نادر نبش کوچه ارجمند نیا

(maps)

آقای عزیزی

فانوس

سفره خانه سنتی

5

05832254339

بجنورد،طالقانی شرقی نرسیده به چهارراه پارک شهر

خانم وحدانی

کد بانو

سفره خانه سنتی

6