لیست و قیمت کالاها لیست و قیمت کالاها

در حال حاضرهیچ شعبه فروشگاهی در فرودگاه دائر نمیباشد.

 

 

شرکت حمل و نقل هوایی بین المللی گشت بجنورد

نوع بسته بندی

قیمت ابلاقی

سلفون

9000 تومان

کارتن

8000 تومان

حبابدار متری

5500تومان

تسمه معمولی

2500تومان