ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:20

ایران ایرIRA3412

تهران

طبق برنامه

16:15

ماهان IRM4569

تهران

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت میز خدمت

اخبار فرودگاه
۲۵ مهر ۱۳۹۸

استقبال زائران اربعين حسيني از برقراري پروازهاي فوق العاده به نجف

همزمان با فرا رسيدن اربعين حسيني اعزام زائران از ۱۰ فرودگاه تحت مالکيت شرکت فرودگاهها به اوج خود رسيده و فرودگاه اصفهان به تنهايي با رشد دو برابر و نيمي در انجام پروازهاي اربعين مواجه بوده است.
۲۴ مهر ۱۳۹۸

برنامه زمستاني شرکت هواپيمايي آسمان

برنامه پروازي شرکت هواپيمايي آسمان از مورخ 98/8/5 لغايت 99/1/9 به شرح جدول ذيل مي باشد:
۲۴ مهر ۱۳۹۸

ابطال پرواز ماهان

شرکت هواپيمايي ماهاندو سورتي پرواز خودرا کنسل کرد.
۲۳ مهر ۱۳۹۸

رشد شاخص هاي هوانوردي در فرودگاه هاي کم ترافيک

مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از رشد شاخص هاي هوانوردي در 9 فرودگاه کم ترافيک اين شرکت خبر داد و گفت: تعداد نشست و برخاست هواپيماها و اعزام و پذيرش مسافر در فرودگاه هاي لامرد و زنجان در نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته قريب به سه برابر شده است.