گزارش تصویری گزارش تصویری

میز خدمت میز خدمت

اخبار فرودگاه
۲۷ آبان ۱۳۹۷

اطلاعيه

ابطال پرواز ماهان
۲۰ آبان ۱۳۹۷

اطلاعيه

ابطال پرواز ماهان
۲۰ آبان ۱۳۹۷

آمار عملکرد مهر ماه

آمار عملکرد مهرماه و هفت ماهه سال 97 به شرح جدول ذيل مي باشد:
۱۲ مهر ۱۳۹۷

آمار عملکرد شهريور ماه

آمار عملکرد شهريور و 6ماهه نخست سال 97 به شرح جدول ذيل مي باشد: