خبر خبر

رفع مشکل مالکين و معارضين
هم انديشي رفع مشکلات مالکين و معارضين زمينهاي فرودگاه بجنورد برگزار شد.

طی جلسه ای به میزبانی فرودگاه بجنورد و با حضور رفیعی مدیر املاک شرکت فرودگاهها و رستمی معاون دفتر حقوقی شرکت فرودگاهها و با دعوت از استاندار خراسان شمالی،مدیر کل اداره اطلاعات خراسان شمالی،معاون سیاسی و عمرانی استانداری ،مدیر کل ثبت اسناد،مدیر کل منابع طبیعی و دادستان محترم بجنورد مشکلات مالکین و معارضین زمینهای الحاقی به فرودگاه بجنورد در طرح توسعه  بررسی شد. در این جلسه پس از گفتگو و تبادل نظر مقرر گشت کلیه مالکین و مدعیانی که اسناد مثبته مالکیت دارند با حضور در محاکم قضایی و طرح دعوی و دریافت حکم مراجع قضایی به فرودگاه مراجعه کرده و شرکت فرودگاهها متعهد گشت به محض اثبات مالکیت افراد طبق نظر مراجع قضایی نسبت به پرداخت وجه زمین طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید.

لازم به ذکر است مجموع مساحت زمینهای مورد نظر که دارای مدعی می باشند حدود 10 هکتار بوده که طی طرح توسعه فرودگاه بجنورد و افزایش 40 هکتاری مساحت فرودگاه  به این فرودگاه الحاق گشته است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد