خبر خبر

انتصاب سرپرست معاونت فرودگاه بجنورد
طي ابلاغي سرپرست معاونت فرودگاه بجنورد منصوب شد

طی حکمی از سوی محمدرضا امامی معاونت توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ، محمد باقرنژاد به عنوان سرپرست معاونت فرودگاه بجنورد منصوب شد. وی در بخشی از این حکم خواستار هماهنگی و همکاری نزدیک وی با مدیریت فرودگاه و دیگر ارگانهای فرودگاه شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد