پرسش و پاسخ متداول پرسش و پاسخ متداول

 

سوال:ازمناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌هایکشور و فرودگاه‌های تحت نظارت آن ، چگونه می توان اطلاع پیدا کرد؟

جواب:

کلیه اطلاعات و اسناد مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و  فرودگاه های تحت نظارت  آن  در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

 سئوال:  بارهایی که از طریق پست هوایی ارسال می شوند چه مدت بعد و از چه طریقی قابل تحویل است؟

جواب: 

بلافاصله پس از نشست پرواز و انتقال بار به دفتر خدمات باراز این طریق  قابل تحویل است البته باری که با مسافر ارسال می شود از طریق تسمه های انتقال بار وهماهنگی مسافر تحویل داده می شود .

 سوال: تهیه بلیط در فرودگاه از چه شرکتهایی و چگونه میسر است ؟

جواب: 

از طریق دفتر فروش بلیط کلیه شرکت های هواپیمائی  در سالن داخلی مسافران محترم می توانند بلیط تهیه نمایند البته بعضی از شرکتها از طریق خدمات الکترونیکی نیز دریافت بلیط را مهیا نموده اند .

 سئوال:  تهیه بلیط در فرودگاه از طریق لیست انتظار چگونه میسر است؟

جواب: 

از یک ساعت و نیم قبل از پرواز می بایست به دفتر لیست انتظار واقع در سالن مراجعه و ثبت نام نمایند

 سئوال:  در صورت ابطال پرواز چه باید کرد؟

جواب:

به دفتر ترافیک واقع در داخل سالن مراجعه کرده تا مهر باطلی بر بلیط زده شود سپس به یکی از دفاتر شرکت مراجعه و هزینه را مسترد می نمایید

 

سوال : دستگاه خودپرداز چه بانکهایی در داخل فرودگاه فعالیت می نمایند ؟

جواب :

 بانک ملی و بانک صادرات