تاریخچه تاریخچه

فرودگاه بجنورد با وسعت کنونی 286 هکتار در شمال شرق تا شمال غربی شهر بجنورد واقع گردیده است .

این فرودگاه از حدود سال 1327 دارای تاسیسات مختصری بوده و برای اهداف سم پاشی مورد استفاده قرار می گرفته است .

در سال 1367 این فرودگاه مجددا طراحی شد و در سال 1371 عملیات اجرایی آن آغاز و در سال 1375 به بهره برداری رسید .

فرودگاه بجنورد از زمان بهره برداری تا سال 1384 فرودگاه اقماری فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد محسوب می شد،اما در سال 1385 به عنوان یه فرودگاه مستقل معرفی گردید .

اکنون فرودگاه بجنورد به عنوان فرودگاه مرز هوایی مشغول فعالیت است و دارای یک باند به ابعاد (4200×45 متر ) اپرون به ابعاد (245×118 متر )، تاکسی وی عمود به ابعاد (23×120 متر ) و ساختمان ترمینال مسافری به مساحت 1700متر مربع در دو طبقه میباشد  و همچنین  ترمینال جدید به مساحت 4600 مترمربع در حال احداث است .

پس از سال 1385 و با توجه به تشکیل استان خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد شاخصهای پروازی فرودگاه مانند تعداد روزهای پرواز،تعداد پرواز ها و تعداد مسافر رشد قابل توجهی داشته است .

با توجه به فاصله کم فرودگاه به شهر بجنورد و نظر به وجود شاخصهای پروازی رو به رشد ، استقبال مردم استان از مسافرت هوایی و وجود فضای مناسب سرمایه گذاری ، می طلبد سرمایه گذاران نسبت به بررسی و ارائه طرح های تفریحی ، تجاری ، فرهنگی و ... اقدام نمایند.