آرشیو خبر آرشیو خبر

۶ تير ۱۴۰۰
برنامه پروازي فرودگاه شهداي بجنورد طبق اعلام شرکت هاي هواپيمايي اعلام مي گردد.
۶ تير ۱۴۰۰
در جهت محافظت از هواي پاک شهر بجنورد و حفظ فضاي سبز، فرودگاه شهداي بجنورد اقدام به لايروبي چاه آب نمود
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
عمليات ضدعفوني فرودگاه شهداي بجنورد در سطح کلي و جزئي، اماکن، خودروها صورت گرفت.
۲۱ خرداد ۱۴۰۰
به منظور افزايش ايمني و امنيت در حوزه فرودگاهي جلسه اي با حضور آقاي شکوري مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نقتي در فرودگاه برگزار شد.
۲۱ خرداد ۱۴۰۰
تعداد پروازهاي فرودگاه شهداي بجنورد با پيگيري مدير فرودگاه افزايش يافت.
۳ خرداد ۱۴۰۰
همزمان با سالروز آزادسازي خرمشهر ، مديريت فرودگاه به اتفاق جمعي از همکاران فرودگاه شهداي بجنورد و ارگانهاي مستقر در فرودگاه با حضور در مزار شهداي شهرستان بجنورد و اهداي گل ، با آرمانهاي شهدا و امام شهدا (ره) تجديد ميثاق کردند.