آرشیو خبر آرشیو خبر

۲۰ آبان ۱۳۹۷
ابطال پرواز ماهان
۲۰ آبان ۱۳۹۷
آمار عملکرد مهرماه و هفت ماهه سال 97 به شرح جدول ذيل مي باشد:
۱۲ مهر ۱۳۹۷
آمار عملکرد شهريور و 6ماهه نخست سال 97 به شرح جدول ذيل مي باشد:
۱۰ شهريور ۱۳۹۷
هم انديشي رفع مشکلات مالکين و معارضين زمينهاي فرودگاه بجنورد برگزار شد.
۷ شهريور ۱۳۹۷
ابطال پرواز ماهان
۷ شهريور ۱۳۹۷
آمار عملکرد مرداد ماه و 5 ماهه نخست سال 97 به شرح جدول ذيل مي باشد: