آرشیو خبر آرشیو خبر

۲۴ مهر ۱۳۹۸
برنامه پروازي شرکت هواپيمايي آسمان از مورخ 98/8/5 لغايت 99/1/9 به شرح جدول ذيل مي باشد:
۲۴ مهر ۱۳۹۸
شرکت هواپيمايي ماهاندو سورتي پرواز خودرا کنسل کرد.
۲۲ مهر ۱۳۹۸
شرکت هواپيمايي آسمان سه سورتي پرواز خود را باطل اعلام کرد.
۲۰ مهر ۱۳۹۸
دوره آموزشي آشنايي با شبکه زير ساخت هوانوردي (ATN/IPS) در فرودگاه بجنورد در حال برگزاري است.
۱۴ مهر ۱۳۹۸
برنامه پروازي شرکت هواپيمايي ايران اير با تغييراتي به شرح جدول ذيل مي باشد:
۱۴ مهر ۱۳۹۸
بازديد مهندس رزاز از يگان پليس فرودگاه بجنورد به مناسبت هفته نيروي انتظامي