پارکینگ پارکینگ

فرودگاه بین المللی بجنورد  داراي يك پاركينگ روباز مقابل  ترمينال داخلي با ظرفيت پذيرش بیش از 150 دستگاه خودرو آماده سرويس دهي به مسافرين محترم مي باشد.