آرشیو خبر آرشیو خبر

۲۸ مهر ۱۳۹۸
مهندس رزار در پيامي فرارسيدن 20 اکتبر، روز جهاني کنترلرها را تبريک و از آنها به عنوان سرمايه هاي فوق تخصصي هوانوردي کشور ياد کرد.
۲۴ مهر ۱۳۹۸
برنامه پروازي شرکت هواپيمايي آسمان از مورخ 98/8/5 لغايت 99/1/9 به شرح جدول ذيل مي باشد:
۲۴ مهر ۱۳۹۸
شرکت هواپيمايي ماهاندو سورتي پرواز خودرا کنسل کرد.
۲۲ مهر ۱۳۹۸
شرکت هواپيمايي آسمان سه سورتي پرواز خود را باطل اعلام کرد.
۲۰ مهر ۱۳۹۸
دوره آموزشي آشنايي با شبکه زير ساخت هوانوردي (ATN/IPS) در فرودگاه بجنورد در حال برگزاري است.
۱۴ مهر ۱۳۹۸
برنامه پروازي شرکت هواپيمايي ايران اير با تغييراتي به شرح جدول ذيل مي باشد: