نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

۱ اسفند ۱۳۹۸
آيين تکريم و معارفه مديريت فرودگاه بجنورد صورت گرفت.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸
پرواز شرکت هواپيمايي آسمان در روز يکشنبه باطل شد.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
پرواز ايران اير عليرغم باز شدن باند باطل اعلام گرديد.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
پرواز شرکت هواپيمايي ايران اير باطل گرديد.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
عمليات برف روبي باند فرودگاه بجنورد انجام شد.
۲۲ بهمن ۱۳۹۸
کارکنان فرودگاه بجنورد در پيمان با آرمانهاي انقلاب اسلامي در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن شرکت نمودند.
۲۱ بهمن ۱۳۹۸
شرکت هواپيمايي ماهان برنامه پروازي روز دوشنبه خود را باطل کرد.
۲۱ بهمن ۱۳۹۸
با ابلاغي از سوي رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، سيد مهدي رزاز به عنوان مديرکل فرودگاه هاي خوزستان منصوب شد.
۱۹ بهمن ۱۳۹۸
مسابقات واليبال دهه فجر در فرودگاه بجنورد برگزار گرديد.
۱۴ بهمن ۱۳۹۸
استقبال از مسافران با گل و شيريني در 12 بهمن صورت گرفت.
۱۴ بهمن ۱۳۹۸
رژه موتوري 12 بهمن
۱۴ بهمن ۱۳۹۸
شرکت در مراسم يو الله 12 بهمن که در ميدان شهيد برگزار گرديد.
۸ بهمن ۱۳۹۸
شرکت هواپيمايي آسمان برنامه پروازي روز شنبه خود را باطل کرد.
۱ بهمن ۱۳۹۸
شرکت هواپيمايي آسمان پرواز روز چهارشنبه خود را باطل اعلام کرد.
۳۰ دی ۱۳۹۸
برنامه پروازي شرکت هواپيمايي آسمان در روزهاي چهارشنبه با تغييراتي به شرح جدول ذيل همراه خواهد بود:
۳۰ دی ۱۳۹۸
شرکت هواپيمايي ماهان چند سورتي پرواز خود را باطل کرد.
۲۱ دی ۱۳۹۸
پرواز شرکت هواپيمايي ايران اير باطل شد.
۲۱ دی ۱۳۹۸
برنامه پروازي روز شنبه شرکت هواپيمايي ماهان باطل اعلام شد.
۱۶ دی ۱۳۹۸
تغيير ساعت پروازي روزهاي يکشنبه شرکت آسمان
۱۶ دی ۱۳۹۸
پرواز شرکت هواپيمايي آسمان باطل اعلام گرديد.