گزارش تصویری گزارش تصویری

ویژه نوروز ویژه نوروز

میز خدمت میز خدمت

News
2019-03-17

اطلاعيه مهم

ابطال پرواز شرکت هواپيمايي ماهان
2019-03-16

اطلاعيه

ابطال پرواز شرکت هواپيمايي ماهان
2019-03-14

دستگاههاي کمک ناوبري فرودگاه بجنورد وارسي شد.

تاييد صحت عملکرد دستگاه هاي کمک ناوبري فرودگاه بجنورد توسط هواپيماي فلايت چک صورت پذيرفت.
2019-03-05

برگزاري جلسه هماهنگي ستاد تسهيلات نوروزي در فرودگاه بجنورد

به منظور انجام هماهنگي جهت ارائه خدمات مناسب به مسافران نوروزي، جلسه ستاد تسهيلات نوروز 98 فرودگاه بجنورد برگزار شد.